DSG en Pushbelt automaten, werking, diagnose en reparatie. Voor de technicus die meer doet dan alleen onderhoud.

Dhr..Verbeek van CVT Pushbelt vertelt u over de ontwikkeling van de pushbelt. U ziet met eigen ogen hoe u storing aan de DSG en Pushbelt analyseert en deze vakkundig verhelpt. Een bijeenkomst voor de technicus die verder wil.