Voorlichtingsavond APK

ATC afdeling ‘t Sticht organiseert op 10 april in nauwe samenwerking met de RDW, een APK gerelateerde voorlichtingsavond.
Twee sprekers van de RDW zullen ieder hun eigen onderwerp presenteren. Het belooft een zeer interessante avond te worden, onmisbaar voor APK-keurmeesters en allen die bij de APK betrokken zijn, zoals erkenninghouders.
Voor deze presentatie ontvangen de leden van vier ATC afdelingen een uitnodiging, waaronder de leden van ATC Afd. Amsterdam Kennemerland. Introducés zijn vanzelfsprekend van harte welkom.