Jaarvergadering en bestuurswisseling!

dinsdag, 9 februari, 2016 - 19:30

Al de leden - met hun partners - zijn uitgenodigd voor de jaarvergadering van onze ATC afdeling Deventer-Zutphen.

Naast de gebruikelijke onderwerpen als wat hebben we allemaal in 2015 gedaan en wat zijn we van plan in 2016, ontkomen we gelukkig ook niet aan het huldigen van de jubilarissen en als klap op de vuurpijl de wisseling van de voorzitter Ton Toebes. Bert Jimmink gaat de voorzittershamer overnemen.

Ton gaat het (iets) rustiger aan doen, maar zal zich zeker voor de ATC blijven inzetten. Na al deze bestuurs- en jubilariszaken gaan we daarna over tot het ontspannende deel, een drankje en een hapje en een technische quiz waar Attie Brinks ons de tanden op laat stukbijten (denkt hij..., dat zullen we dus nog wel eens zien dus....)

Aan alle leden en hun partner: tot de 9e februari!

het programma:

Opening.

Mededelingen.

Notulen van de jaarvergadering 2015.

Algemeen Jaarverslag 2015.

APK jaarverslag.

PR jaarverslag.

Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016.

toelichting penningmeester
verslag kascommissie
verkiezing kascommissie

Afvaardiging naar de Algemene Leden Vergadering ATC.

Het lezingen en excursieprogramma voor 2016, uw wensen en ideeën zijn welkom !!

Bestuursverkiezing:
-Aftredend: Henk Deunk (herkiesbaar )
-Kandidaten kunnen tot 15 minuten voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden aangemeld.

Huldiging van de jubilarissen.

Bestuurswisseling ( voorzitter )

Rondvraag.

Sluiting van de jaarvergadering.

We sluiten deze avond af met een gezellig samenzijn en leuke Quiz vragen, dit onder het genot van een hapje en een drankje.

Lokatie

Grand Cafe Bistro-rant ’t Langenbaergh
Deventerweg 1
7245AW 7245AW Laren (GLD) , GE
Nederland