Corona zorgt voor lege agenda's

Helaas leiden de Corona maatregelen ertoe dat we geen lezingen meer kunnen organiseren in april en mei

In juni hebben we al wel een bedrijfsbezoek gepland in Ruurlo, we informeren u hierover eind mei of dit door kan gaan.

Wees zuinig op uw gezondheid en volg de informatie van de overheid op, we zien u immers graag allen weer terug in juni!