Home / Nieuws

Aankondiging presentatie / lezing over het onderwerp:

Katalysatoren, roetfilters en uitlaatsystemen

Op donderdagavond 12 oktober a.s. zal dhr. Ramses Rens van de firma Topcats een presentatie verzorgen over roetfilters, katalysatoren en uitlaatsystemen.

Ook al omdat de APK keuringseisen op het gebied van roetfilters zijn aangescherpt een avond om erbij te zijn. Eind september a.s. ontvangen onze leden een uitnodiging waarbij introducees uiteraard ook welkom zijn.

Een vraag over de emissiekeuringen van nieuwe auto's:

Jaarlijkse afdeling-ledenvergadering ATC Friesland.

Op 21 februari j.l. hebben we de jaarlijkse ledenvergadering van de ATC vereniging, afdeling Friesland georganiseerd in “de Buitenplaats “ te Earnewoude.

Met een opkomst van bijna 40 leden, sterkt het bestuur zich en mogen we zeggen dat we een ‘actieve’ en ‘betrokken’ vereniging zijn.

De agenda bestond, zoals u allen weet, uit het verslag over 2016, het financiële beleid, het APK-platform, kascommissie en rondvraag. Alle leden konden zich vinden in de resultaten en keuzes die zijn gemaakt in het afgelopen jaar en dus gaan we zo door!