APK

Volg ook "Wat is en wie vormen het ATC-APK platform" op de homepage-nieuwspagina.

De ATC vertegenwoordigt honderden APK keurmeesters 1 en 2. Om die reden heeft de ATC er voor gekozen zich actief op te stellen als belangenbehartiger voor de keurmeesters bij tal van maatschappelijke organisaties. Alle Nederlandse ATC-afdelingen hebben één APK keurmeester afgevaardigd in het APK platform. Dit Platform komt met regelmaat bij elkaar.

Onderwerpen die keurmeesters bezighouden worden vervolgens ter tafel gebracht in de Stichting Overlegorgaan APK, kortweg SO-APK. Hierin hebben alle betrokken organisaties zitting. Zowel nieuwe ontwikkelingen als knelpunten in de uitvoering worden in het SO-APK overleg aan de orde gesteld en besproken met de RDW. Het SO-APK wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter.

De ATC is vertegenwoordigd in:

Het APK-platform
SO-APK

Omdat de ATC nauw betrokken is bij alles rondom de APK, is lid zijn van de ATC een must voor elke APK Keurmeester!

Verslagen van het APK overleg zijn in te zien na de inlog