Het APK platform!

De ATC vertegenwoordigt honderden, zo niet duizenden APK keurmeesters 1 en 2. Om die reden heeft de ATC er voor gekozen zich actief op te stellen als belangenbehartiger voor de keurmeesters bij tal van maatschappelijke organisaties.

Alle Nederlandse afdelingen hebben één APK keurmeester afgevaardigd in het APK platform van de ATC. Het APK Platform komt met regelmaat bij elkaar. Onderwerpen die keurmeesters bezighouden worden vervolgens ter tafel gebracht in de Stichting Overlegorgaan APK, kortweg SO-APK.

Hierin hebben alle betrokken organisaties zitting. Zowel nieuwe ontwikkelingen als knelpunten in de uitvoering worden in het SO-APK overleg aan de orde gesteld. Het SO-APK wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter.